Generalforsamling 2023

Sunds Seahawks FC
Indbyder til
den årlige ordinære generalforsamling med et bid brød og en enkelt
Tid: 27. februar 2023 kl. 19.00
Sted: Multicenter Sunds, Idrætsvej 2, 7451 Sunds – Mødelokale 1
Dagsorden: 1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for kommende sæson
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse:
  • Kalle Smed er på valg
  • Allan Mikkelsen er på valg – modtager ikke genvalg
  • Almind Spelling-Sørensen er på valg
  • Suppleant
7. Valg af revisor
  • Bestyrelsen foreslår Lene Holm
  • Som suppleant foreslår bestyrelsen Per Nielsen
8. Eventuelt

Tilmelding til generalforsamling på 42512268 eller almind@hjsk.dk senest d. 21. februar 2023, så vi kan få bestilt smørrebrød nok.
Forslag til dagsorden bedes indleveret på almind@hjsk.dk eller Rønne Alle 4, 7451 Sunds senest 21. februar 2023
Bestyrelsen